CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2O + CO2

Cambiar números de oxidación