2 Ca0 + O20 2 CaIIO-II

Ca0 - 2 e- CaII
O0 + 2 e- O-II

Cambiar números de oxidación