C3-8/3H8 + 5 O20 3 CIVO2-II + 4 H2O

C-8/3 - 20/3 e- CIV
O0 + 2 e- O-II

Cambiar números de oxidación