Br20 + 5 HClIO + H2O 2 HBrVO3 + 5 HCl-I

Br0 - 5 e- BrV
ClI + 2 e- Cl-I

Cambiar números de oxidación