2 Ag0 + 2 H2SVIO4 Ag2ISO4 + 2 H2O + SIVO2

Ag0 - 1 e- AgI
SVI + 2 e- SIV

Cambiar números de oxidación