6 KMnVIIO4 + 10 FeIISIVO3 + 14 H2SO4 5 Fe2III(SVIO4)3 + 6 MnIISO4 + 3 K2SO4 + 14 H2O

MnVII + 5 e- MnII
FeII - 1 e- FeIII
SIV - 2 e- SVI

Cambiar números de oxidación