K2Cr2VIO7 + 6 KI-I + 7 H2SO4 4 K2SO4 + Cr2III(SO4)3 + 3 I20 + 7 H2O

CrVI + 3 e- CrIII
I-I - 1 e- I0

Cambiar números de oxidación