24 H2SO4 + 6 KMnVIIO4 + 10 Fe0 5 Fe2III(SO4)3 + 6 MnIISO4 + 3 K2SO4 + 24 H2O

MnVII + 5 e- MnII
Fe0 - 3 e- FeIII

Cambiar números de oxidación