5 FeIISO4 + 4 KMnVIIO4 + 16 H2SO4 2 K2SO4 + 4 MnIISO4 + 5 FeVI(SO4)3 + 16 H2O

FeII - 4 e- FeVI
MnVII + 5 e- MnII

Cambiar números de oxidación