10 FeIISO4 + 2 KMnVIIO4 + 8 H2SO4 5 Fe2III[SO4]3 + 2 MnIISO4 + K2SO4 + 8 H2O

FeII - 1 e- FeIII
MnVII + 5 e- MnII

Cambiar números de oxidación