13 FeIISVIO4 + 4 KMnVIIO4 + 32 H2SO4 13 FeVI(SO4)3 + 4 MnIIS-II + 2 K2SO4 + 32 H2O

FeII - 4 e- FeVI
SVI + 8 e- S-II
MnVII + 5 e- MnII

Cambiar números de oxidación