3 C2-IIH5OH + 2 K2CrVIO4 + 5 H2SO4 Cr2III(SO4)3 + 3 C-IIIH3CIHO + 2 K2SO4 + 8 H2O

C-II + e- C-III
C-II - 3 e- CI
CrVI + 3 e- CrIII

Cambiar números de oxidación