ZnO + 2 NaOH Na2ZnO2 + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): ZnO je kyselina, NaOH je báze.