3 Zn0 + 8 HNVO3 3 ZnII(NO3)2 + 2 NIIO + 4 H2O

Zn0 - 2 e- ZnII
NV + 3 e- NII

Změnit oxidační čísla