Zn0 + H2ISO4 ZnIISO4 + H20

Zn0 - 2 e- ZnII
HI + e- H0

Změnit oxidační čísla