5 Te0 + 6 HClVO3 + 12 H2O 5 H6TeVIO6 + 3 Cl20

Te0 - 6 e- TeVI
ClV + 5 e- Cl0

Změnit oxidační čísla