3 Se0 + 4 HNVO3 + H2O 3 H2SeIVO3 + 4 NIIO

Se0 - 4 e- SeIV
NV + 3 e- NII

Změnit oxidační čísla