PbIVO2 + 4 HCl-I PbIICl2 + Cl20 + 2 H2O

PbIV + 2 e- PbII
Cl-I - 1 e- Cl0

Změnit oxidační čísla