2 P0 + 6 H2O + 3 Br20 2 H3PIIIO3 + 6 HBr-I

P0 - 3 e- PIII
Br0 + e- Br-I

Změnit oxidační čísla