2 NaOH + H2SO4 2 H2O + Na2SO4

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): NaOH je báze, H2SO4 je kyselina.