2 NaOH + H2SO4 2 H2O + Na2SO4

Změnit oxidační čísla