2 NaCl + H2SO4 2 HCl + Na2SO4

Změnit oxidační čísla