4 N-IIIH3 + 5 O20 4 NIIO-II + 6 H2O

N-III - 5 e- NII
O0 + 2 e- O-II

Změnit oxidační čísla