8 N-IIIH3 + 3 Cl20 6 NH4Cl-I + N20

N-III - 3 e- N0
Cl0 + e- Cl-I

Změnit oxidační čísla