2 KOH + H2SO4 K2SO4 + 2 H2O

Změnit oxidační čísla