2 KMnVIIO4 + 10 KI-I + 8 H2SO4 2 MnIISO4 + 6 K2SO4 + 5 I20 + 8 H2O

MnVII + 5 e- MnII
I-I - 1 e- I0

Změnit oxidační čísla