4 KI-I + 2 CuIISO4 2 CuII + I20 + 2 K2SO4

I-I - 1 e- I0
CuII + e- CuI

Změnit oxidační čísla