2 K(CrIII(OH)4) + 3 H2O2-I + 2 KOH 2 K2CrVIO4-II + 8 H2O

CrIII - 3 e- CrVI
O-I + e- O-II

Změnit oxidační čísla