HNO2 + NaOH NaNO2 + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): HNO2 je kyselina, NaOH je báze.