4 HCl-I + MnIVO2 MnIICl2 + Cl20 + 2 H2O

Cl-I - 1 e- Cl0
MnIV + 2 e- MnII

Změnit oxidační čísla