H2SO4 + ZnO ZnSO4 + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): H2SO4 je kyselina, ZnO je báze.