H2SO3 + 2 KOH K2SO3 + 2 H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): H2SO3 je kyselina, KOH je báze.