2 FeIIS2-I + 15 Na2O2-I Fe2IIIO3-II + 4 Na2SVIO4 + 11 Na2O

FeII - 1 e- FeIII
S-I - 7 e- SVI
O-I + e- O-II

Změnit oxidační čísla