10 Fe38/3O4 + 2 KMnVIIO4 + 48 H2SO4 15 Fe2III(SO4)3 + 2 MnIISO4 + K2SO4 + 48 H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): Fe3O4 je báze, H2SO4 je kyselina.

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

2 MnVII + 10 e- 2 MnII (redukce)

30 Fe8/3 - 10 e- 30 FeIII (oxidace)

Změnit oxidační čísla