CuSO4 + 2 NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4

Změnit oxidační čísla