3 CuIIO + 2 N-IIIH3 3 Cu0 + N20 + 3 H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): CuO je kyselina, NH3 je báze.

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

3 CuII + 6 e- 3 Cu0 (redukce)

2 N-III - 6 e- 2 N0 (oxidace)

Změnit oxidační čísla