Cu0 + 4 HNVO3 CuII(NO3)2 + 2 H2O + 2 NIVO2

Cu0 - 2 e- CuII
NV + e- NIV

Změnit oxidační čísla