3 Cu(NVO3)2 + 2 K3[Fe(CN-III)6] Cu3[Fe(CN-III)6]2 + 6 KNVO3

NV + 8 e- N-III
N-III - 8 e- NV

Změnit oxidační čísla