Cr2VIO72- + 6 (Cl-I)- + 14 H+ 2 (CrIII)3+ + 3 Cl20 + 7 H2O

CrVI + 3 e- CrIII
Cl-I - 1 e- Cl0

Změnit oxidační čísla