C-IVH4 + 2 O20 CIVO2-II + 2 H2O

C-IV - 8 e- CIV
O0 + 2 e- O-II

Změnit oxidační čísla