3 Br20 + 6 KOH 5 KBr-I + KBrVO3 + 3 H2O

Br0 + e- Br-I
Br0 - 5 e- BrV

Změnit oxidační čísla