(N-IIIH4)2Cr2VIO7 N20 + 4 H2O + Cr2IIIO3

N-III - 3 e- N0
CrVI + 3 e- CrIII

Změnit oxidační čísla