2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 6 HOH + Ca3(PO4)2

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): H3PO4 je kyselina, Ca(OH)2 je báze.