H3PO4 + Ca(OH)2 CaHPO4 + 2 H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): H3PO4 je kyselina, Ca(OH)2 je báze.