3 H3PO4 + 5 Ca(OH)2 Ca5OH(PO4)3 + 9 H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): H3PO4 je kyselina, Ca(OH)2 je báze.