H3PO4 + 3 Ca(OH)2 (CaOH)3PO4 + 3 H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): H3PO4 je kyselina, Ca(OH)2 je báze.