2 Cu0 + H2O + CO2 + O20 CuIICO3-II*Cu(OH)2

Cu0 - 2 e- CuII
O0 + 2 e- O-II

Změnit oxidační čísla