4 BF3 + 3 H2O 3 H[BF4] + H3BO3

Toto je koordinační (komplexotvorná) reakce: H[BF4] je vznikající komplex.